Jackpot

Temat na forum 'Regulaminy' rozpoczęty przez użytkownika WojchillA, 4 grudnia 2013.

Drogi Forumowiczu,

jeśli chcesz brać aktywny udział w rozmowach lub otworzyć własny wątek na tym forum, to musisz przejść na nie z Twojego konta w grze. Jeśli go jeszcze nie masz, to musisz najpierw je założyć. Bardzo cieszymy na Twoje następne odwiedziny na naszym forum. „Przejdź do gry“
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
 1. WojchillA

  WojchillA Guest

  Jackpot​

  Euro do Jackpota

  Euro do Jackpota to wirtualne kwoty euro, które znajdziesz w skrzynkach bonusowych na mapach. Kwota zebranych euro jest sumowana i ląduje w Twoim Jackpocie. Maksymalna suma w Jackpocie to 10 000 euro.

  Jeżeli weźmiesz udział w Jackpot Arenie i wygrasz ją, z uzbieranego Jackpota wypłacona Ci zostanie kwota pieniężna w prawdziwych euro. Wyświetlana suma euro w Jackpocie zostanie potem wyzerowana. Jeżeli nie wygrasz, suma pozostaje zachowana, zaś Ty zbierasz dalej do następnej Jackpot Areny.

  Jackpot Arena

  W drugą niedzielę każdego miesiąca odbywa się Jackpot Arena, w której może wziąć udział każdy pełnoletni gracz (warunki uczestnictwa są zamieszczone poniżej).

  Zwycięzca Jackpot Areny otrzymuje równoważność swojego Jackpota w euro. Jeśli nic nie uzbierał, nie otrzymuje żadnych pieniędzy. Wygrana zostanie wypłacona zwycięzcy przelewem bankowym. Po zakończeniu Jackpot Areny Bigpoint skontaktuje się niezwłocznie ze zwycięzcą w celu uzyskania niezbędnych danych.

  Poniżej znajdują się warunki uczestnictwa w Jackpot Arenie. Więcej informacji można również znaleźć w dziale FAQ. [Łącze do odpowiedniej części działu FAQ.]

  Ograniczenia wiekowe
  Aby wziąć udział w Jackpot Arenie i otrzymać wypłatę uzyskanej nagrody, musisz być osobą pełnoletnią. Z przyczyn natury prawnej osoby niepełnoletnie są wykluczone z udziału w Jackpot Arenie. Zasadę tę stosuje się nawet wtedy, gdy osoba niepełnoletnia posiada zgodę swojego opiekuna prawnego. Przed wypłaceniem nagrody sprawdzamy wiek zwycięzcy. Jeśli po sprawdzeniu danych miałoby się okazać, że zwycięzca podał fałszywą datę urodzenia i jest niepełnoletni, nie ma on praw do nagrody.

  Ograniczenia udziału

  Pragniemy Cię niniejszym poinformować, że użytkownicy z Włoch, Brazylii i niektórych stanów USA są wyłączeni z udziału w ogłaszanych konkursach z nagrodami.


  OWH Jackpot Areny

  Firma Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS (Bigpoint) oferuje co miesiąc w ramach gry "DarkOrbit" Jackpot Arenę. Udział w Jackpot Arenie oraz jej realizacja są obwarowane następującymi postanowieniami.

  § 1 Jackpot Arena

  (1) W drugą niedzielę każdego miesiąca odbywa się Jackpot Arena.

  (2) 48 godzin przed rozpoczęciem Jackpot Areny wszystkim graczom wyświetlone zostaje okno z zaproszeniem, w którym możesz wpisać swoje dane w celu zgłoszenia udziału w rywalizacji. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej do godz. 13:55* dnia, w którym odbywa się Jackpot Arena.

  (3) Jackpot Arena przebiega w następujący sposób (zastrzegamy sobie prawo do zmian):

  Mapy ćwierćfinałowe

  Wszyscy uczestnicy, którzy zapisali się do udziału w pierwszej rundzie, zostają o godz. 14:00* automatycznie przeniesieni na mapę areny. Walczą oni tam w meczu "1 na 1" przeciwko swojemu pierwszemu przeciwnikowi.

  Po znalezieniu się obu graczy na mapie areny rozpoczyna się odliczanie. Po jego zakończeniu zniesiona zostaje strefa ochronna i rozpoczyna się walka.

  W przypadku, jeżeli jeden z graczy nie będzie na czas online i w związku z tym niemożliwe będzie jego przeniesienie na mapę areny, okoliczność ta zostaje uznana za kapitulację, a jego przeciwnik przechodzi do następnej rundy.

  Gracze, którzy zostali pokonani w walce w ramach Jackpot Areny, odpadają z rywalizacji. Na zakończenie meczu obaj gracze zostają przeniesieni do swojej bazy macierzystej.

  Każda runda trwa maksymalnie 5 minut. Jeżeli po 4 minutach zwycięzca nie został jeszcze wyłoniony, strefa promieniowania zaczyna się kurczyć, co ma służyć wymuszeniu rozstrzygnięcia.

  Zgłoszeni do Jackpot Areny gracze posiadają w swoim programie klienta okno stanu, informujące ich o tym, kiedy odbędzie się ich następna walka i kto będzie ich przeciwnikiem.

  Wyżej wymienione okno stanu Jackpot Areny służy również jako potwierdzenie pomyślnego zgłoszenia do rywalizacji.

  Po pierwszej rundzie okno stanu jest widoczne tylko jeszcze dla zwycięzców walk, poniewż wyświetlane są w nim informacje o następnej rundzie i czekającym w niej przeciwniku.

  Ilość koniecznych do stoczenia walk zależy od łącznej liczby uczestników.

  Jackpot Arena dobiega końca, gdy na placu boju pozostanie jeszcze tylko jeden gracz - czyli, gdy znany jest zwycięzca meczu finałowego.

  (4) Euro do Jackpota to wirtualne kwoty euro, które znajdziesz w skrzynkach bonusowych na mapach. Kwota zebranych euro jest sumowana i ląduje w Twoim Jackpocie. Maksymalna suma w Jackpocie to 10 000 euro.

  (5) Jeżeli weźmiesz udział w Jackpot Arenie i wygrasz ją, uzbierana przez Ciebie kwota Jackpota zostanie Ci wypłacona w prawdziwej walucie. Maksymalna suma, którą możesz otrzymać, to 10 000 euro. Jeżeli wygrasz, wyświetlana suma euro Jackpot zostanie wyzerowana. Jeżeli nie wygrasz, suma pozostaje zachowana, zaś Ty zbierasz dalej do następnej Jackpot Areny.

  § 2 Uczestnicy

  (1) W Jackpot Arenie może wziąć udział maksymalnie 10 000 graczy, wyszukanych na zasadzie przypadku z wszystkich zgłoszonych graczy, którzy podczas Jackpot Areny są online. Nie przysługuje zasadnicze prawo do udziału w Jackpot Arenie.

  (2) Do wzięcia udziału w bitwie Jackpot uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia. Z przyczyn natury prawnej osoby niepełnoletnie są wykluczone z udziału w Jackpot Arenie. Zasadę tę stosuje się nawet wtedy, gdy osoba niepełnoletnia posiada zgodę swojego opiekuna prawnego. Przed wypłaceniem nagrody sprawdzamy wiek zwycięzcy. Jeśli po sprawdzeniu danych miałoby się okazać, że zwycięzca podał fałszywą datę urodzenia i jest niepełnoletni, nie ma on praw do nagrody.

  (3) Aby móc wziąć udział w konkursie, wszystkie dane osobowe muszą być podane zgodnie z prawdą.

  § 3 Wykluczenie z Jackpot Areny

  (1) Z uczestnictwa w Jackpot Arenie wyłączeni są pracownicy firmy Bigpoint oraz członkowie ich rodzin.

  (2) W przypadku naruszenia niniejszych zasad udziału firma Bigpoint zastrzega sobie prawo wykluczenia z Jackpot Areny i przyszłych bitew Jackpot osób, które naruszyły zasady.

  (3) Wykluczone z udziału w bitwie są także osoby, które korzystają z niedozwolonych narzędzi pomocniczych lub też zapewniły sobie korzyści w drodze manipulacji. W podanych wyżej przypadkach możliwe jest także zażądanie w późniejszym czasie zwrotu zdobytych nagród.

  (4) Pragniemy Cię niniejszym poinformować, że z uczestnictwa w Jackpot Arenie wyłączeni są użytkownicy z Włoch, Brazylii i niektórych stanów USA.

  § 4 Przeprowadzenie i realizacja

  1) Za realizację Jackpot Areny i rozdanie nagród odpowiedzialna jest firma Bigpoint.

  (2) Zwycięzca zostanie poinformowany o zwycięstwie drogą mailową. br />

  (3) Wygrana zostanie przelana na podane przez zwycięzcę konto po przedłożeniu przez niego udokumentowania wieku i tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu). Właścicielem podanego konta musi być sam zwycięzca. Po dokonaniu polecenia przelewu na podane konto, Bigpoint nie podlega już dłużej ustawowemu obowiązkowi świadczenia. Jeżeli nagroda nie zostanie wypłacona z przyczyn, nie występujących po stronie Bigpoint, przepada prawo do otrzymania nagrody. Tym samym wykluczone są wszelkie roszczenia w stosunku do firmy Bigpoint.

  (4) Wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na osoby trzecie.

  (5) Zażalenia winny być kierowane do firmy Bigpoint w formie pisemnej w ciągu 14 dni od ujawnienia ich powodu i z dopiskiem "Jackpot Arena". Przekazane po terminie lub przez telefon zażalenia nie będą uwzględniane.

  § 5 Przedwczesne zakończenie Jackpot Areny

  (1) Firma Bigpoint zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Jackpot Areny w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Bigpoint skorzysta z tej możliwości szczególnie w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacja lub błędy sprzętu i/lub oprogramowania) lub prawnych prawidłowe przeprowadzenie Jackpot Areny nie może zostać zagwarantowane. Jeżeli tego rodzaju zakończenie nastąpiło ze względu na zachowanie jednego z uczestników, Bigpoint może zażądać od tej osoby zwrotu powstałej szkody.

  § 6 Ochrona danych osobowych

  (1) Niezbędnym wymogiem udziału w grze o nagrody jest rejestracja. Nie przysługuje do niej żadne oficjalne prawo. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża swoją jednoznaczną zgodę na gromadzenie swoich, niezbędnych do tego celu danych przez Bigpoint w trakcie Jackpot Areny oraz po jej zakończeniu. Każdy uczestnik ma możliwość złożenia w każdej chwili odwołania z prośbą o cofnięcie zgody na gromadzenie danych i tym samym zrezygnowania z udziału.

  (2) W związku ze zgromadzonymi i zapisanymi danymi uczestników, Bigpoint zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych jak i prawa medialnego. Dane uczestników traktowane są całkowicie poufnie. Zgromadzone dane wykorzystywane są tylko przez firmę Bigpoint i jej partnerów.

  § 7 Odpowiedzialność cywilna

  (1) Po dokonaniu polecenia przelewu na podane przez zwycięzcę konto Bigpoint zostaje zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i/lub wady fizyczne.

  (2) Ogłoszenie zwycięzcy odbywa się bez gwarancji.

  (3) Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poprzez błędy, opóźnienia lub przerwy w przekazie, usterki urządzeń technicznych i serwisów, nieprawidłowe treści, utratę lub usunięcie danych, wirusy lub inne szkody powstałe podczas uczestnictwa w konkursie z nagrodami, chyba że szkody te zostały spowodowane przez firmę Bigpoint (jej organy, pracowników lub osoby wykonujące jej zobowiązania) umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo.

  (4) Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za osoby, które zostały wykluczone z udziału zgodnie z § 3.

  § 8 Inne

  (1) Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.

  (2) Niniejsze postanowienia warunków uczestnictwa oraz wszelkie stosunki prawne pomiędzy uczestnikami a firmą Bigpoint podlegają wyłącznie prawu luksemburskiemu. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Luksemburgu.

  (3) Jeśli poszczególne postanowienia warunków uczestnictwa miałyby stracić swoją ważność, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.

  (4) Te warunki uczestnictwa mogą zostać w każdej chwili zmienione przez firmę Bigpoint bez wcześniejszego powiadomienia.

  * Uniwersalny czas koordynowany UTC+02 / środkowoeuropejski czas letni (Europa, Berlin).
   
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.