Reguły korzystania z konta

Temat na forum 'Regulaminy' rozpoczęty przez użytkownika WojchillA, 4 grudnia 2013.

Drogi Forumowiczu,

jeśli chcesz brać aktywny udział w rozmowach lub otworzyć własny wątek na tym forum, to musisz przejść na nie z Twojego konta w grze. Jeśli go jeszcze nie masz, to musisz najpierw je założyć. Bardzo cieszymy na Twoje następne odwiedziny na naszym forum. „Przejdź do gry“
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
 1. WojchillA

  WojchillA Guest

  Reguły korzystania z konta
  1. Rejestracja

  Z chwilą rejestracji w jednej z naszych gier gracz akceptuje OWH, które można znaleźć na każdej stronie internetowej gry, jak również wszystkie pozostałe, przynależne do gry zbiory reguł (jak np. reguły forum, czatu, House Rules itd.).

  2. Używanie bugów, błędy w programie, eksploity

  Zabronione jest wykorzystywanie bugów i/lub błędów w oprogramowaniu. Wykorzystujące tego rodzaju błędy osoby muszą liczyć się z tym, że bezprawnie uzyskane korzyści zostaną ponownie usunięte z ich kont w grze. W określonych okolicznościach zarząd gry może również podjąć decyzję o zablokowaniu konta.
  Znalezione w grze błędy muszą być niezwłocznie zgłaszane do zarządu gry (pomocy technicznej) - najlepszą formę stanowi mail do pomocy technicznej przy użyciu formularza kontaktowego danej gry. Bugi, błędy i luki w systemie bezpieczeństwa (eksploity), które mogą doprowadzić do uzyskania korzyści, mogą być zgłaszane wyłącznie do pomocy technicznej przy użyciu formularza kontaktowego.

  3. Niedozwolone programy wspomagające i automatyzacje

  Do grania w nasze gry służyć może wyłącznie niepoddana modyfikacji, tradycyjna przeglądarka lub opracowany specjalnie dla danej gry klient. Zabronione jest używanie nieposiadających jednoznacznej autoryzacji programów wspomagających, botów, skryptów, makr jak również wszelkich innych aplikacji, służących do automatyzacji przebiegu gry bądź też wpływających na wygląd i formę wykorzystywania klienta gry.

  4. Niedozwolone uzyskiwanie korzyści: pushing/multiaccounting/farming

  4.1. Pushing

  Pushing jest zabroniony we wszystkich naszych grach. Jako pushing rozumiana jest interakcja dwóch lub więcej kont w grze w celu uzyskania wszelkiego rodzaju korzyści dla przynajmniej jednego z tych kont. Pushing dotyczy przy tym zarówno kont w grze, które są używane przez jednego i tego samego użytkownika, jak też kont, używanych przez rozmaitych graczy. Zarząd gry zastrzega sobie prawo do decydowania, czy mające miejsce pomiędzy dwoma kontami interakcje będą traktowane jako pushing.

  4.2. Multiaccounting

  Multiaccounting, czyli użytkowanie więcej niż jednego konta w grze przez tego samego gracza, jest dozwolony tylko w przypadku udzielenia jednoznacznej zgody przez zarząd danej gry.
  Gra DarkOrbit umożliwia z zasady korzystanie z więcej niż jednego konta na tym samym serwerze, pod warunkiem, że pomiędzy kontami nie mają miejsca żadne interakcje. Naruszenie tej zasady grozi utratą wszystkich kont.

  4.3. Farming

  Zabronione jest tworzenie tak zwanych "kont farmerskich" w naszych grach. Jako farming określane jest tworzenie kont w grze w celu osiągania korzyści dla już istniejących kont (np. poprzez wyzyskiwanie, zaproszenia znajomych, masowe wysyłanie prezentów z tego konta).
  5. Zachowanie się wewnątrz społeczności

  5.1. Komunikacja

  W naszych grach oraz wszystkich przynależnych kanałach komunikacyjnych (fora, czaty, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, kontakt z pomocą techniczną) kładziemy wartość na należyte, nacechowane respektem zachowanie. Oczekujemy od wszystkich graczy, ale również i od naszych współpracowników (moderatorów, administratorów, osób z pomocy technicznej, menedżerów społeczności) wspierania i osobistego demonstrowania pełnego respektu obchodzenia się z innymi w obrębie społeczności.

  Poszczególne kanały komunikacyjne posiadają ewentualnie własne reguły. Uprasza się wszystkich członków społeczności o zaznajomienie się z nimi oraz ich przestrzeganie. Reguły obowiązjące dla forów (określane również mianem netykiety forum) są zamieszczone w samym forum, w dobrze widocznym miejscu. W przypadku gier dysponujących czatem jego reguły są również zamieszczone na forum. Przy wysyłaniu prywatnych wiadomości w grze należy przestrzegać reguł obowiązujących dla czatu.
  Niepożądane są wszelkie formy obrażania, wyzywania, grożenia, niewłaściwego zachowania oraz spamu. Zabronione jest publikowanie treści natury pornograficznej, politycznej, rasistowskiej oraz naruszającej w inny sposób prawo jak również udostępnianie linków prowadzących na strony o takiej treści. Dotyczy to również wszystkich kanałów komunikacyjnych, udostępnianych przez Bigpoint S.à.r.l. (fora, czaty, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, kontakt z pomocą techniczną).

  5.2. Szantażowanie lub grożenie w realnym świecie

  Szantażowanie lub grożenie w realnym świecie jest przez nas skrupulatnie ścigane i prowadzi do natychmiastowego wyłączenia z jednej lub ze wszystkich gier i działów Bigpoint S.à.r.l. and Co, SCS. Wszystkie treści z jednoznacznym zamiarem odszukania innych osób i graczy, aby wyrządzić szkodę im lub bliskiej im osobie trzeciej, będą uznawane jako grożenie w realnym świecie, natychmiast po ich wyartykułowaniu (fora, czaty, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, kontakt z pomocą techniczną).

  6. Dane i bezpieczeństwo konta

  Użytkownik jest zobowiązany do zachowywania swoich danych dostępowych (danych loginu, haseł itd.) w tajemnicy. Niedozwolone jest przekazywanie tych danych innym osobom. Gracz jest osobiście odpowiedzialny z używanie i bezpieczeństwo swojego konta w grze. Żaden pracownik firmy Bigpoint lub autoryzowanych przez Bigpoint zespołów czatów lub forów nie będzie pytał żadnego gracza o jego kompletne dane dostępowe. Bigpoint nie odpowiada za szkody spowodowane przez niedbalstwo. Dotyczy to dostępu do konta gry, do ewentualnego konta na portalu na http://bigpoint.com, jak też podanego na koncie w grze adresu e-mail, na który przesyłamy w razie potrzeby dane konta.
  Prosimy ponadto o zwracanie uwagi na dalsze informacje w FAQ forów oraz na wyświetlane w grze wskazówki bezpieczeństwa.

  6.1. Sprzedaż konta/przekazanie konta/zamiana kont

  Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania swojego konta w celach komercyjnych, dokonywania jego sprzedaży lub przekazywania osobom trzecim w innych celach. Zabronione jest również przejmowanie kont w grze, które należą do osób trzecich (niezależnie od tego, czy nastąpiło to poprzez zakup, użyczenie lub podarowanie)

  6.2. Wspólne korzystanie z jednego konta w grze

  Jak podano w punkcie 6., każdy gracz zobowiązuje się do zachowywania swoich danych dostępowych (danych loginu, haseł itd.) dla danej gry w tajemnicy. Ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest wspólne korzystanie z jednego konta w grze przez więcej niż jednego gracza. Bigpoint nie odpowiada za szkody mogące wyniknąć na skutek użytkowania konta przez więcej niż jedną osobę.

  7. Nazwy użytkowników i klanów

  Z chwilą zarejestrowania się w jednej z naszych gier gracz zobowiązuje się do wybrania należytej nazwy użytkownika (i ewentualnie nazwy i skrótu klanu). Niedozwolone jest wybieranie nazw użytkowników (lub nazw i skrótów klanów) o seksistowskim, pornograficznym, politycznym, rasistowskim lub sprzecznym z prawem/nieprzyzwoitym znaczeniu. Nidozwolone jest także wybieranie nazw użytkowników (lub nazw i skrótów klanów), posiadających podobieństwo do nazwisk moderatorów, administratorów, community menedżerów itp.).

  8. Odszkodowanie

  Graczom nie przysługuje, generalnie rzecz biorąc, odszkodowanie/wyrównanie za niedogodności spowodowane bugami, błędami w programie i/lub problemami serwerów. Właściwy zarząd gry/dział pomocy technicznej może w poszczególnych przypadkach podjąć decyzję dotyczącą ewentualnych wyrównań/odszkodowań. W przypadku wykorzystywania przez użytkownika istniejącego/istniejącej w grze buga/błędu programu/luki w systemie bezpieczeństwa (por. punkt 2) pomoc techniczna nie będzie rekompensowała powstałych na skutek tego szkód. W określonych okolicznościach zarząd gry może również podjąć decyzję o zablokowaniu konta.

  9. Wykroczenia przeciwko wyżej określonym regułom

  Sankcje za wykroczenia przeciwko regułom mogą sięgać - w zależności od wymiaru wykroczenia oraz uprzednio orzeczonych upomnień - od upomnienia do przejściowego lub trwałego zablokowania konta w grze (skasowania). Zarząd gry zastrzega sobie prawo do decydowania o sankcjach w przypadku wykroczeń przeciwko regułom. Właściwym partnerem w kontaktach w tej kwestii jest odpowiedzialny za blokowanie kont administrator lub pracownik pomocy technicznej.

  10. OWH

  Obowiązujące OWH są uzupełnione przez te reguły i tym samym należy ich przestrzegać. Obowiązujące OWH znajdują się na stronie http://www.bigpoint.com oraz na stronach startowych naszych gier. W razie zaistnienia określonych, nieobjętych niniejszymi regułami gry przypadków/sytuacji, zarząd gry zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji przy uwzględnieniu obowiązujących OWH.

  11. Dopasowanie reguł

  Firma Bigpoint S.à.r.l. and Co, SCS zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany reguł gry. Nieważność lub niemożliwość zastosowania pojedynczych punktów niniejszego zbioru reguł dla danej gry nie narusza ważności zbioru reguł jako całości.

  UWAGI

  DarkOrbit korzysta z systemu cząsteczek FLINT: http://flintparticles.org

  Licencja MIT

  Copyright (c) 2010 Nick Ryzhy / blooddy@tut.by / www.blooddy.by
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:eek:llowing conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.are.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. N THE SOFTWARE.
   
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.

Poleć tę stronę