Zasady i warunki uczestnictwa w Piłkarskim konkursie typowania

Temat na forum 'Akcje specjalne/konkursy' rozpoczęty przez użytkownika BA_THOR, 4 czerwca 2014.

Drogi Forumowiczu,

jeśli chcesz brać aktywny udział w rozmowach lub otworzyć własny wątek na tym forum, to musisz przejść na nie z Twojego konta w grze. Jeśli go jeszcze nie masz, to musisz najpierw je założyć. Bardzo cieszymy na Twoje następne odwiedziny na naszym forum. „Przejdź do gry“
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
 1. BA_THOR

  BA_THOR Guest

  Zasady i warunki uczestnictwa w Piłkarskim konkursie typowania (Pula typowania Mistrzostw Świata)

  Firma Bigpoint Sàrl and Co, SCS („Bigpoint”) na stronie http://www.kicktipp.com/darkorbit/ oferuje wszystkim graczom i członkom forum gry „DarkOrbit” darmową „Pulę typowania Mistrzostw Świata” („Pula typowania”) oraz powiązany z nią darmowy „Piłkarski konkurs typowania”. Uczestnictwo w Piłkarskim konkursie typowania, nagrody oraz wykonanie
  zobowiązań podlegają poniższym postanowieniom.

  § 1 Uczestnictwo w konkursie

  (1) Organizatorem konkursu jest firma Bigpoint. Nagrody są oferowane wyłącznie przez firmę Bigpoint. Roszczenia sądowe względem nagród nie mają zastosowania.

  (2) Użytkownik bierze udział w konkursie automatycznie po dokonaniu rejestracji na stronie portalu Kicktipp GmbH (http://www.kicktipp.com/darkorbit/) w okresie od 29 maja do 13 lipca 2014 roku oraz uczestnicząc w puli typowania z wykorzystaniem utworzonego konta („Konto typowania“). Uczestnictwo jest darmowe i nie wiąże się z zakupem produktu firmy Bigpoint lub powiązanych z nią podmiotów. Obowiązują zasady konkursu, które można znaleźć na stronie http://www.kicktipp.com/darkorbit/spielregeln („Zasady gry”). Uczestnictwo w konkursie jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Warunków i zasad uczestnictwa oraz Zasad gry.

  (3) W konkursie przyznawane są następujące nagrody:

  Uczestnicy, którzy ukończą rywalizację na miejscu 1-50, otrzymają tytuł „Piłkarskiego specjalisty“ na koncie gry DarkOrbit wykorzystanym do rejestracji w konkursie przy użyciu odpowiedniego identyfikatora użytkownika („Konto gry“). Gracze, którzy ukończą rywalizację na miejscach 1-25 otrzymają jeden z trzech piłkarskich designów (do wyboru) dla statku „Goliath”. Jeżeli uczestnik posiada już wszystkie trzy designy na swoim koncie gry, otrzyma dostępny w sklepie DarkOrbit design (o identycznej wartości) innego statku.

  Uczestnicy z miejsc 1-15 otrzymają limitowaną wersję koszulki DarkOrbit ze wzorem Referee Bot.

  Ponadto spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy podadzą wszystkie wymagane informacje w przewidzianym czasie trwania konkursu, zostanie rozlosowanych dziesięć limitowanych koszulek DarkOrbit ze wzorem Referee Bot.

  § 2 Uczestnictwo w konkursie

  (1) Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich i mających zdolność do czynności prawnych, a także wszystkich tych, które zarejestrowały się do gry i forum DarkOrbit za pomocą identyfikatora użytkownika i zweryfikowały swój adres e-mail. Osoby nieletnie oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych muszą uzyskać zgodę prawnego przedstawiciela. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Konkurs jest zamknięty dla stowarzyszeń bukmacherskich.

  (2) Aby uczestniczyć w konkursie, należy podać identyfikator użytkownika z konta gry DarkOrbit oraz powiązany z nim adres e-mail do weryfikacji.

  (3) Wszystkie informacje osobowe oraz dotyczące konta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, identyfikator użytkownika) przekazane w celu uczestnictwa w konkursie z nagrodami muszą być prawdziwe, a dane potrzebne do odbioru nagrody muszą być dostarczone w pełnym zakresie.

  (4) W konkursie z nagrodami nie mogą brać udziału rezydenci następujących stanów w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Arkansas, Arizona, Connecticut, Floryda, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Luizjana, Maryland, Montana, Nebraska, Południowa Dakota, Południowa Karolina, Tennessee oraz Vermont.

  (5) W konkursie i rywalizacji o nagrody może wziąć udział maksymalnie 10 000 uczestników (co oznacza, że można zarejestrować maksymalnie 10 000 kont do typowania).

  § 3 Wyłączenie z uczestnictwa w konkursie

  (1) W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Bigpoint oraz ich rodziny, a co za tym idzie, powyższe osoby są wyłączone z dystrybucji nagród.

  (2) Wszystkie osoby mające dostęp do panelu funkcji administracyjnych gry (ACP) lub jakiekolwiek inne podobne uprawnienia związane z dostępem lub analizą rozgrywki, są wykluczone z uczestnictwa w konkursie z nagrodami.

  (3) W przypadku naruszenia niniejszych zasad uczestnictwa, użycia nielegalnych metod lub jakichkolwiek manipulacji grą firma Bigpoint zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu z nagrodami i podjęcia decyzji o unieważnieniu przyznania jakiejkolwiek nagrody.

  (4) Osoby, które podadzą fałszywe informacje o sobie lub swoim koncie, zostaną wykluczone z uczestnictwa w konkursie z nagrodami.

  (5) W przypadku, gdy użytkownik wykluczony z uczestnictwa w konkursie z nagrodami bierze udział w puli typowania i zajmuje miejsce w klasyfikacji zapewniające nagrodę, zostanie on wyłączony z dystrybucji nagród, a wszyscy uczestnicy z dalszych miejsc w klasyfikacji przesuną się o jedną pozycję wyżej. Miejsce wyeliminowanej osoby przejmie gracz zajmujący kolejne miejsce w klasyfikacji itd. (przykładowo jeżeli osoba z działu ds. społeczności DarkOrbit zajmie 24. miejsce, pomimo pozycji w klasyfikacji nie uczestniczy w dystrybucji nagród. Miejsce takiej osoby zajmie kolejny uczestnik w klasyfikacji – gracz z 25. miejsca awansuje na 24. pozycję, a uczestnik z 26. miejsca zajmie 25. pozycję itd.).

  § 4 Przebieg konkursu i procedury

  (1) Po rejestracji do rywalizacji o pulę typowania każdy uczestnik otrzymuje indywidualne „konto punktowe”. Powyższe konto jest wymagane przez niniejsze Zasady i warunki uczestnictwa oraz Zasady gry i wykorzystywane do śledzenia aktualnego wyniku. Uczestnicząc w puli typowania, gracze mogą zdobywać punkty, które są następnie przekazywane na konto punktowe użytkownika. Liczba punktów przekazanych na wspomniane konto jest uregulowana w Zasadach gry. Zdobytych punktów nie można przekazywać stronom trzecim i/lub pozostałym uczestnikom.

  (2) Zdobywcy nagród z pozycji 1-50, 1-25 i 1-15 zostają wyłonieni po zakończeniu okresu uczestnictwa na podstawie dorobku na kontach punktowych oraz, jeżeli to konieczne, po zastosowaniu zapisów zawartych w punkcie 5 paragrafu 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę, miejsce w klasyfikacji zostanie określone na podstawie liczby dni, w których typujący gracz odniósł wygraną („wygrane”). W przypadku identycznej liczby dni z odniesioną wygraną, zwycięzca zostanie losowo wybrany przez komputer. Zasady gry, reguły typowania oraz przyznawania punktów są zawarte w Zasadach gry. Zdobywcami nagród mogą zostać ogłoszeni wyłącznie uczestnicy, którzy dostarczą pełne i dokładne informacje. Nagrody dla uczestników puli typowania, którzy przesłali wszystkie typy w okresie uczestnictwa, zostaną przyznane w sposób losowy przez
  komputer.

  (3) W ciągu dziesięciu dni od zakończenia uczestnictwa firma Bigpoint przekaże nagrody poszczególnym zwycięzcom na podany adres lub dostarczy je na konto gracza. Wszelkie opłaty celne lub dodatkowe koszty związane z dostawą zagraniczną ponosi zdobywca nagrody. Jeżeli dostarczenie nagrody nie będzie możliwe z winy jej zdobywcy, poniesie on koszty konieczności ponownego dostarczenia przesyłki. Jeżeli dostarczenie nagrody nie będzie możliwe w ciągu czterech miesięcy z winy jej zdobywcy, nagroda przepadnie i nie zostanie zastąpiona inną.

  (4) Jednemu uczestnikowi lub gospodarstwu domowemu można przyznać tylko jedną nagrodę. Firma Bigpoint zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wszystkich uczestników zarejestrowanych dwukrotnie (podwójne uczestnictwo) lub zablokowania każdego podejrzanego zgłoszenia lub wiadomości masowej.

  (5) Nie jest możliwa jakakolwiek wypłata gotówkowa związana z nagrodami. Jeżeli firma Bigpoint nie byłaby w stanie dostarczyć nagrody w oferowanej formie (np. w danym kolorze), zdobywca otrzyma nagrodę o tej samej wartości lub kupon do natychmiastowego wykorzystania. Roszczenia dotyczące nagród lub rekompensaty nie podlegają negocjacjom.

  (6) Wszelkie skargi muszą zawierać nazwę konkursu i należy wysyłać je do firmy Bigpoint w formie pisemnej w ciągu 14 dni od wystąpienia problemu. Skargi złożone telefonicznie lub po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

  (7) Wszelkie koszty operacyjne, poboczne lub dodatkowe wynikające z przyznania nagród ponosi ich zdobywca.

  § 5 Przedwczesne zakończenie konkursu z nagrodami

  Firma Bigpoint zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu z nagrodami w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Firma Bigpoint może w szczególności skorzystać z tej opcji w przypadku trudności technicznych (np. wirusa w systemie komputerowym, manipulacji lub błędów sprzętowych i/lub w oprogramowaniu) albo ze względów prawnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gry. Jeżeli firma Bigpoint zostałaby zmuszona do zakończenia konkursu z nagrodami z powodu zachowania uczestnika, może zażądać od tej osoby rekompensaty za poniesione szkody.

  § 6 Prywatność danych

  (1) Wzięcie udziału w konkursie z nagrodami wymaga od graczy wcześniejszej rejestracji. Możliwość rejestracji nie jest objęta gwarancjami. Podczas rejestracji uczestnik zgadza się na przechowywanie przez firmę Bigpoint swoich wszystkich wymaganych danych na czas trwania konkursu z nagrodami i wykonania związanych z nim zobowiązań. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę na przechowywanie danych, rezygnując tym samym z udziału w konkursie z nagrodami.

  (2) W przypadku danych zarejestrowanych uczestników firma Bigpoint jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, a w szczególności do zachowania poufności wszystkich powyższych informacji.

  § 7 Zobowiązania

  (1) Zobowiązania studia Bigpoint kończą się z momentem dostawy nagrody konkursowej. Studio Bigpoint nie odpowiada za jakiekolwiek jej defekty i/lub braki.

  (2) Firma Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić podczas uczestnictwa w konkursie w wyniku błędów, opóźnień lub zakłóceń w transmisji, wad sprzętu technicznego lub usług, nieprawidłowych danych, utraty lub usunięcia danych oraz wystąpienia wirusów, ani inne ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić w związku z uczestnictwem w konkursie z nagrodami, chyba, że są one wynikiem rażącego zaniedbania ub celowego działania firmy Bigpoint (w szczególności jej przedstawicielstw, pracowników lub związanych z nią wykonawców określonych zadań). Firma Bigpoint ponosi jednak pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji, szkód wynikających z naruszenia zobowiązań kontraktowych, których wypełnienie zapewnia właściwe wykonanie postanowień umowy, a także szkód obejmujących utratę życia, zdrowia lub obrażenia fizyczne.

  (3) Nie istnieją jakiekolwiek zobowiązania wobec osób wyłączonych z uczestnictwa w konkursie w paragrafie 3.

  (4) W przypadku awarii technicznych prowadzących do niedostępności gry, opóźnień, zakłóceń i/lub wadliwego działania firma Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w którym nie występuje działanie celowe lub rażące zaniedbanie.

  § 8 Różne

  (1) Możliwości sądowego dochodzenia roszczeń zostały wyłączone.

  (2) Niniejsze zasady i warunki uczestnictwa oraz związek prawy pomiędzy uczestnikami a firmą Bigpoint w pełnym zakresie podlegają przepisom prawa luksemburskiego.

  (3) W przypadku gdyby jedno lub więcej postanowień z niniejszych Zasad i warunków uczestnictwa okazało się nieważne, pozostałe ich zapisy pozostają w mocy.

  (4) Wszelkie uzupełnienia lub umowy dodatkowe wymagają formy pisemnej.

  (5) Bigpoint zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Zasad i warunków uczestnictwa w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia.
   
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.

Poleć tę stronę